JONIX DUCT - PP Klima

Přejít na obsah
JONIX DUCT
Sanitace a dekontaminace aeraulického (vzduchotechnického) potrubí
Bakteriální a chemické znečišťující látky se vyvíjejí uvnitř systémů distribuce vzduchu a jsou dopravovány proudem vzduchu do místností.

JONIX DUCT s technologií studené plazmy eliminuje bakterie, viry, plísně, chemické znečišťující látky, VOC a pachy, které způsobují bakteriální kontaminaci vnitřních povrchů potrubí ale i vzduchu, který jimi protéká.
Zařízení se snadno instalují díky příslušenstvím, které jsou dodávány standardně se zařízením.
Design
Jsou kompaktní, modulární a snadno se instalují. Jsoiu navrženy tak, aby vyhovovaly všem zařízením, dokonce i těm stávajícím, a aby mohly být instalovány v malých prostorách. V závislosti na potřebách firmy mohou být Jonix Duct do zařízení integrovány jak ve fázi jejich výstavby, tak do již funkčních zařízení. Ve vzduchových potrubích mohou být snadno připevněny ke zdi (v horizontální nebo vertikální poloze) nebo ke stropu. U součástí systému by mělo být pouzdro schváleno výrobcem. Jsou k dispozici v různých typech a velikostech a mohou být dimenzovány podle proudu vzduchu.
Pure Living
Jonix Duct jsou dekontaminační zařízení, využívající technologii studené plazmy k odstranění bakterií, plísní, virů, znečišťujících látek a pachů z vnitřních povrchů potrubí, jednotek pro úpravu vzduchu a řízeného mechanického větrání.

Kontaminace vzduchu v klimatizovaném prostředí může být způsobena špatnou údržbou vzduchového systému.

V závislosti na typu indukovaného přenosu existují dvě různá „rizika“ kontaminace:

  • Nebezpečí chemické kontaminace z nánosů na nástrojích znečišťujících látek přicházejících z vnějšku (přes vnější přívod vzduchu) a zevnitř budovy (přes recirkulační obvod).
  • Mikrobiologická kontaminace způsobená množením mikroorganismů: bakterie a viry, plísně a kvasinky, pro které jsou prachové usazeniny ideálním substrátem pro difúzi.

Jonix uvnitř zařízení zaručuje přívod čistého vzduchu do místnosti.


Technika
Jonix Duct používá pokročilý oxidační proces pro dekontaminaci vzduchu indukovaného NETERMÁLNÍM PLASMEM (NTP).

Studená plazma je fyzický jev vytvářený při pokojové teplotě. Plazma je ionizovaný plyn skládající se z různých elektricky nabitých částic: iontů, atomů a molekul organického a chemického původu, které se navzájem srazí za vzniku oxidujících látek. Je považováno za nejbezpečnější proces oxidace a rozkladu znečišťujících látek; Proces je škálovatelný podle požadavků na sanitaci.

Zařízení pro dezinfekci vzduchu Jonix Inside s technologií NTP (Non-Thermal Plasma) se používají k dezinfekci a dekontaminaci vzduchu a povrchů ve všech vzduchových systémech.
JONIX VMC
Vzhledem k předpisům o konstrukci a dlouholetém používání řízeného mechanického větrání v architektonickém designu (CMV), vytvořila společnost JONIX modul dezinfekce a dekontaminace pomocí studené plazmy pro čištění a dekontaminaci aeraulických potrubí, navržený pro snadnou instalaci kdekoli, s cílem zabránit nebo vyloučit tvorbu bakteriálních kolonií na povrchu potrubí.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Existují čtyři různé modely, tj. čtyři verze se zvyšující se úrovní výkonu, které lze sestavit tak, aby tvořily jednotku skládající se pouze z jedné verze; je také možné vytvořit jednotku sestávající z kombinace různých verzí, aby odpovídala objemu vzduchu, který má být upraven.
DUCT 70MIC4C
Hmotnost mm: 290 L x 350 P x 200 H
Hmotnost kg: 5
Průtok vzduchu m3/h: 1000
Spotřeba: 8 W
Napájení: 230 V /~/ 50 Hz
DUCT 70MIC2C
Rozměry mm: 290 L x 350 P x 200 H
Hmotnost kg: 4
Průtok vzduchu m3/h: 500
Spotřeba: 10 W
Napájení: 230 V /~/ 50 Hz
DUCT 70MIC4F
Rozměry mm: 290 L x 350 P x 700 H
Hmotnost kg: 6
Průtok vzduchu m3/h: 4000
Spotřeba: 11 W
Napájení: 230 V /~/ 50 Hz
DUCT 70MIC2F
Rozměry mm: 290 L x 350 P x 700 H
Hmotnost kg: 5
Průtok vzduchu m3/h: 2000
Spotřeba: 9 W
Napájení: 230 V /~/ 50 Hz
©2021 | PP Klima s.r.o. | IČ: 08342971
Návrat na obsah