TESTY COVID 19 - PP Klima

Přejít na obsah
JONIX CUBE – ZAŘÍZENÍ, KTERÉ ROZKLÁDÁ COVID 19
Jonix testován na Katedře molekulární medicíny Univerzity v Padově
Katedra molekulární medicíny pod vedením prof. Andrea Crisantiho podrobila technologii Non Thermal Plasma přítomnou v zařízeních Jonix laboratorním testům za účelem ověření její virucidní aktivity.

Získané výsledky ukazují, že technologie Jonix - Non Thermal Plasma) má účinnou antivirovou aktivitu proti SARS-CoV-2 (tzv. Covid-19) se snížením virové zátěže o 99,9999%

Aby byla zajištěna maximální přesnost a přesnost, byl test proveden v souladu s normou UNI EN 14476: 2019 - Kvantitativní suspenzní test pro hodnocení virucidní aktivity v lékařství - zkušební metoda a požadavky (fáze 2, fáze 1)“ a Norma UNI EN 17272: 2020 - Metoda pro dezinfekci vnitřního vzduchu automatizovanými procesy - stanovení „baktericidní, mykobaktericidní, sporicidní, fungicidní, kvasinkicidní, virucidní a fagocytické aktivity“.

Virucidní aktivita byla testována pomocí kmene SARS-CoV-2 (Covid-19). Všechny experimenty byly prováděny v laboratoři biologické bezpečnosti úrovně 3 (BSL3), která splňuje všechna opatření nezbytná k ochraně provozovatelů, životního prostředí a vnějšího světa.

Co je Non-Thermal Plasma a jak může být účinná proti virům ve vzduchu a na povrchu?
V první řadě je potřeba zmínit, že plazma, o které mluvíme, není krevní plazma. Klademe na to důraz, protože mnoho lidí, možná při letmém pohledu, může být zmatených. Technologie studené plazmy (nebo netermální plazmy, NTP) nemá nic společného s terapiemi krevní plazmou, o kterých se v posledních měsících hodně mluví. Plazma je v chemii a fyzice ionizovaný plyn, plynná směs elektronů, iontů a neutrálních látek. Existenci studené plazmy potvrzuje i CNR ( Italská rada pro výzkum ), 99,9% viditelné hmoty ve vesmíru je taktéž ve stavu plazmy. Netepelná plazma je plazma aktivovaná malým elektrickým polem a je schopná produkovat oxidující reaktivní druhy, které zase působí na velké množství typů znečišťujících sloučenin. Srdcem každého zařízení Jonix jsou tzv. aktuátory - generátory schopné produkovat netermickou plazmu a ionizovat plynný tok.

Pro zjednodušení můžeme říct, že zařízeními Jonix cirkuluje vzduch a tato zařízení vyvíjejí reaktivní molekuly, které napadají znečišťující částice (viry včetně SARS-CoV-2, bakterie, plísně nebo těkavé organické látky) a rozkládají je, což je činí neškodnými. Celý tento proces se navíc děje bez uvolnění jakéhokoli druhu chemické látky nebo úniku zbytků do životního prostředí!
Zařízení Jonix proti viru: jak maximalizovat jejich použití?
Zařízení Jonix musí být neustále zapnutá a správně UMÍSTĚNA.
Velmi velký nebo velmi znečištěný prostor (nasycený látkami nebo přítomností mnoha lidí) vyžaduje jedno nebo více zařízení Jonix s odpovídajícím výkonem, umístěných tak, aby se proudící vzduch mohl volně šířit. Jonix má v nabídce více zařízení vyvinutých pro různé typy prostorů a jejich čištění.
Vybírat můžete z typů:
5 bodů k maximálnímu využití Jonix:
  1. S Jonixem můžete své pokoje/místnosti neustále dezinfikovat: udržujte zařízení stále zapnuté.
  2. Umístěte zařízení vhodným způsobem: mělo by být na volné ploše, tedy ne mezi policemi, neuzavřené v rohu místnosti nebo uvnitř kusu nábytku. Čím centrálnější umístění, tím lepší proudění vzduchu.
  3. Zvolte vhodný počet zařízení na základě prováděné činnosti v daném prostředí a také v závislosti na velikosti prostředí, které má být dezinfikováno.
  4. Nepokládejte žádné předměty na horní část zařízení.
  5. Ošetřovaný prostor musí být co možná nejotevřenější, bez zbytečných přepážek, překážek nebo vysokých knihoven.

©2021 | PP Klima s.r.o. | IČ: 08342971
Návrat na obsah